Service och kalibrering

Viktig information om Service av Gaslarm!

Kontroll och Kalibrering…

… är väldigt viktig för att Ni skall känna Er trygga och säkra med Ert nya gaslarm.

Arbetsgivare och arbetsledare ansvarar för att befintliga skydds/säkerhetsutrustningar fungerar som avsett.
Därför är det av stor vikt att alla Gaslarm/Gasvarnare kalibreras och testas med testgas vid minst ett tillfälle per år.

De allra flesta gaslarm kontrolleras och kalibreras två gånger per år.

När vi kontrollerar och kalibrerar Er anläggning får Ni ett ”kalibreringsintyg”, som är Ert kvitto på att servicen har utförts enligt rekommendationerna.

Kontakta gärna oss på Afriso Ema för ett kostnadsfritt förslag.

Vill Ni ha mer information?
Kontakta oss på nedanstående nummer.

040-92 20 50

AFRISO EMA AB
Kilvägen 2
232 37 Arlöv

Scroll to top