Sensepoint XRL

Sensepoint XRL

• Installation, driftsättning och underhåll från din smartphone eller surfplatta
• Prisbelönt design
• Robust aluminiumhus
• Världsomfattande godkännanden för farligt område

Med hjälp av Bluetooth Low Energy (BLE) - teknologi kan du installera och underhålla din Sensepoint XRL gasdetektor direkt från din smartphone. Använd Honeywells Sensepoint App (Android) för att trådlöst utföra många uppgifter: Att kalibrera, eller för att kontrollera felkoder (från upp till 10 meter bort). Sensepoint XCL finns för detektering av brännbara gaser och eller som detektor för giftiga gaser som vanligen finns i industriella anläggningar.

Mätbara gaser: Explosiva gaser LEL/vol% [IR/Kat], Klor CL2, Klordioxid ClO2, Kolmonoxid CO, Koldioxid CO[IR], Väte H2, Svavelväte H2S, Fluorväte HF, Ammoniak NH3, Kväveoxid NO, Kvävedioxid NO2, Syre O2, Fosfin PH3 och Svaveldioxid SO2.

Kontakta oss för mer information.

<< Tillbaka