PolyGard 2

PolyGard 2

PolyGard®2 Multi-Gas Controller är utformad för att detektera giftiga, brännbara eller farliga gaser i olika kommersiella och industriella tillämpningar.

Tre analoga sensorer med 4–20 mA signal och åtta digitala sensorer via RS-485 kommunikation från Sensepoint XCL- och XRL-sensorer kan anslutas till , vilket hjälper till att minska installationskostnader.

Styrenheten övervakar uppmätta värden och aktiverar larmreläerna om inställda larmtrösklar har överskridits eller om det finns larmmeddelanden från de åtta digitala sensorer.

Styrenheten inkluderar Honeywells Modbus Master Protocol som är tillgängligt exklusivt för Honeywell Sensepoint XCL och XRL-gasdetektorer.

Kontakta oss för mer information.

<< Tillbaka

Scroll to top