BW RigRat

BW RigRat

Honeywell BW™ RigRat tar portabel multigasområdesövervakning till en ny nivå vad gäller användarvänlighet, så att dina medarbetare kan arbeta tryggt i farliga utrymmen. Placera monitorn i närheten av arbetarna. Den varnar dem om det finns gas i området så att de kan snabbt vidta åtgärder.

• Avklassificering av zoner
• Stora driftförändringar
• Arbetsuppgifter i slutna utrymmen
• Rutinunderhåll
• Gränskontroll
• Och andra åtgärder – inomhus eller utomhus, även under extrema förhållanden

UPP TILL ÅTTA VECKORS KÖRTID PÅ EN ENDA LADDNING.
Honeywell BW™ RigRat har längre körtid än någon annan monitor i sin klass. Det innebär följande:

• Man slipper tidskrävande batteribyten mitt i en arbetsuppgift.
• Man behöver inte stänga av den under skiftbyten eller raster.
• Man behöver inte oroa sig för batteriets livslängd.

Upp till sex gassensorer – med flexibiliteten att byta ut dem när behoven förändras. Välj bland:

• Över 15 4R+-sensorer för giftiga gaser, syre och brännbara gaser vid den nedre explosionsgränsen (LEL).
• En fotojonisationsdetektor (PID) för flyktiga organiska föreningar.
• Infraröda sensorer för mycket brandfarliga gaser.

Kontakta oss för mer information.

<< Tillbaka

Scroll to top